Przejdź do treści

W oparciu o art.10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 10 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.Właściwość kancelarii obejmuje powiat piotrkowski  w tym gminy :

 • Czarnocin,
 • Gorzkowice,
 • Grabica,
 • Łęki Szlacheckie,
 • Moszczenica,
 • Ręczno,
 • Rozprza,
 • Sulejów,
 • Tuszyn,
 • Wola Krzysztoporska,
 • Wolbórz