Przejdź do treści

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego jest złożenie  przez wierzyciela  w kancelarii komornika :

  •  oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
  • odpowiedniego wniosku egzekucyjnego

Wnioski do pobrania

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

WNIOSEK O DOKONANIE DORĘCZENIA

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU STANU FAKTYCZNEGO

WNIOSEK O DOKONANIE ZABEZPIECZENIA SPADKU

WNIOSEK O DOKONANIE SPISU INWENTARZA

WYKAZ MAJĄTKU

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI – POSTĘPOWANIE ALIMENTACYJNE

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI